หลักสูตรต้นกล และรองต้นกล

 เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในห้องเครื่องเรือเดินทะเล ความรู้เข้าใจระบบการวางแผนการบำรุงรักษาห้องเครื่องเรือ ทักษะในการบริหารงานในห้องเครื่องยนต์เรือ ด้วยความถูกต้องปลอดภัย ทักษะในการ การวางแผนงานบำรุงรักษาระบบกลไก เครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเรือได้ ทักษะในการควบคุมระบบขับเคลื่อนระบบเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามสภาวะการบังคับเรือ ทักษะการควบคุมสถานการณ์ในห้องเครื่อง การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยบนเรือ

 
   

หลักสูตรนายเรือและต้นเรือ

 เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบนเรือ ความรู้เข้าใจระบบการวางแผนการเดินเรือ ทักษะในการบังคับเรือและนำเรือขั้นสูง ด้วยความถูกต้องปลอดภัย ทัษะในการ การกำหนดตำแหน่งและการใช้เครื่องมือเดินเรือที่ทันสมัย ทักษะในการควบคุมระบบขับเคลื่อนระบบเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามสภาวะการบังคับเรือ ทักษะ ในการวางแผนการจัดสินค้า ด้วยความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเล ทักษะการควบคุมสถานการณ์บนเรือ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในทะเล