เรานำเสนอเป็นรุ่นล่าสุดของเรือจำลองที่ผลิตโดย Transas ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ 240 สะพานภารกิจเต็มภารกิจและจำลองเครื่องยนต์และใช้ "Navi-Trainer Professional 5000" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การฝึกอบรมจำลองและการรับรองตามความต้องการของ อนุสัญญา IMO STCW 78/95 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553
      สำหรับด้านเครื่องยนต์เราใช้ TechSim 5000 ซึ่งมีความสามารถเท่ากันในด้านวิศวกรรมและสามารถรวมระบบทั้งสองนี้ได้
นอกจากนี้เรามีเครื่องมือจำลองสำหรับการดำเนินการขนส่งสินค้าเหลว, ECDIS และ GMDSS
     
   
  Maritime Simulation Centre
แบ่งการฝึกออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
1. Full Mission Bridge Simulator
2. Full Mission Engine Room Simulator
3. Liquid Cargo Operation Simulator
4. ECDIS
5. GMDSS
       
         
     
        ทั้งนี้เรายังมีความพร้อมในเรื่องของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติกับสถานะการจำลองที่เหมือนจริง และควบคุมโดยทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน ที่สำคัญเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นหลัก  
ห้องเรียนภาคทฤษฎี เรามีความพร้อมด้านการจัดการห้องเรียนในการอบรมภาคทฤษฎี ที่พร้อมรองรับกับจำนวนของผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงสื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน
อาคารฝึกอบรม เรามีความพร้อมในส่วนของอาคารเรียน ที่สามารถรองรับจำนวน
ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบไปด้วยอาคาร Atlantic Buildingและ Pacific Building
         
         
เรามีร้านกาแฟ LOMA'Coffee ไว้ให้บริการกาแฟ เบอเกอรี่ สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมได้นั่งดื่มกาแฟระหว่างที่รอเข้าห้องฝึกอบรม โดยเราได้จัดสรรพื้นที่ทั้งในส่วนของห้องแอร์ และพื้นที่ด้านนอกสำหรับผู้อบรมที่ต้องการดื่มกาแฟพร้อมกับชมวิวรับลมเย็น ๆ
 
         
         
    นอกจากนี้แล้วเรายังมีห้องรับประทานอาหาร สำหรับมื้อกลางวันของผู้เข้าอบรม
โดยเรามีบริการอาหารมื้อกลางวันให้ฟรี สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน รวมไปถึงกาแฟ
ขนมช่วงพักเบรคระหว่างอบรม