Recent News

ข่าวการประชุมเพื่อใช้โครงสร้างใหม่โดย Shipdex

การทำสัญญาโครงสร้างใหม่ของ Shipdex ภาพรวม BIMCO และ MAN Energy Solutions เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำหรับซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) เพื่อขยายการใช้งาน Shipdex Shipdex เป็นโปรโตคอลมาตรฐ ...

2021-02-04 11:28:31 by นายสรรเสริญ ดวงดาว


การผลิตเหล็กทั่วโลกจะเติบโตที่ 32% ต่อปีโดยเฉลี่ยจนถึงปี 2568Global steel production to grow at 32% annual average until 2025 – report

การผลิตเหล็กทั่วโลกจะเติบโตที่ 32% ต่อปีโดยเฉลี่ยจนถึงปี 2568 – รายงาน การเติบโตของการผลิตแร่เหล็กทั่วโลกจะเร่งตัวขึ้นในอีกไม ...

Gadgets 2021-03-24 00:00:00 by ...

ปริมาณสินค้าแห้งมีความต้องการที่สูงขึ้น

ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นทำในตลาดสินค้าแห้งเทกองทำให้ความต้องการมีค่าเพิ่มขึ้น ในรายงานประจำสัปดาห์ล่าสุดผู้ประกอบการ ...

Gadgets 2021-03-24 00:00:00 by ...

คำสั่งสร้างเรือใหม่เพิ่มขึ้นมาก

เจ้าของเรือมีบทบาทมากขึ้นในตลาดผู้ซื้อรายใหม่หลังจากที่จีนกลับมาจากเทศกาลปีใหม่ ในรายงานประจำสัปดาห์ล่าสุดผู้ประกอบกา ...

Gadgets 2021-03-03 00:00:00 by ...

Odyssey of the Seas ใหม่เอี่ยมจะแล่นเรือจากไฮฟาอิสราเอลในช่วงฤดูร้อนปี 2021

Odyssey of the Seas ใหม่เอี่ยมจะแล่นเรือจากไฮฟาอิสราเอลในช่วงฤดูร้อนปี 2021 รอยัลแคริบเบียนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ประกาศในการแถลงข่าว ตา ...

Gadgets 2021-03-03 00:00:00 by ...


Scroll to Top